W sprawie pyłu…

You are currently viewing W sprawie pyłu…

W Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Ozen. Tematem były uciążliwości związane z działaniem zakładu, które zgłaszają mieszkańcy Wałcza, a przede wszystkim Zatorza.

W zorganizowanym 6 lipca spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska, burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski i sekretarz powiatu Zbigniew Wolny. Firmę Ozen reprezentowali członek Zarządu Maciej Figiel oraz Grzegorz Bajor. W imieniu mieszkańców Zatorza wypowiadali się radni Rady Miasta Halina Kuch i Tadeusz Gnojewski.
M. Figiel przedstawił informacje na temat działań firmy, które mają na celu między innymi maksymalne ograniczenie niekorzystnych zjawisk, wiążących się z działalnością Ozenu. Przedstawiciel firmy przekazał zebranym wyniki analizy powietrza w Wałczu, wykonanej na podstawie danych z czterech emiterów umieszczonych w różnych częściach miasta. Z danych nie wynika, aby OZEN wpływał na pogorszenie jakości powietrza.
Starosta B. Wankiewicz przyznał, że od roku do Starostwa nie wpłynęła żadna oficjalna skarga na działalność Ozen-u. Z kolei M. Figiel dodał, że uruchomiony został specjalny adres mailowy, na który mieszkańcy mogli przesyłać informacje związane z działalnością firmy. Przez kilka lat na adres wpłynęła jedna skarga. Przedstawiciel Ozen-u przyznał jednak, że do firmy docierają sygnały, iż mieszkańcy Zatorza skarżą się na pylenie i hałas.

  • Przede wszystkim nie ma mowy o tym, aby firma naruszała prawo – zaznaczył M. Figiel. – Wszelkie kontrole jasno wykazały, że jakiekolwiek normy nie są przekraczane i daleko nam do ich przekroczenia. Generalnie pylenie następuje w momencie przemieszczania węgla drzewnego. Dlatego podejmujemy działania, aby maksymalne uszczelnić cykl produkcji.
    Firma modernizuje taśmociągi, które w większości są zamknięte, aby ograniczyć pylenie. Zmodernizowano linię pakowania. Testowano zraszanie mgłą wodną niektórych etapów produkcji, ale okazało się to nie do końca skutecznym rozwiązaniem. Wyłączono też niektóre elementy linii technologicznej, które mogły być odpowiedzialne za pylenie. Zasadzono ponadto 140 drzew tlenowych, które mają stać się naturalną zaporą i ewentualnie ograniczyć pylenie w kierunku Zatorza.
    Radna i mieszkanka Zatorza Halina Kuch mówiła, że mieszkańcy ciągle skarżą się na to, że pył pojawia się w ich mieszkaniach, nawet mimo zamkniętych okien.
  • Tak się przyjęło, że Ozen odpowiada za wszystko, co dzieje się złego na Zatorzu – tłumaczył M. Figiel. – A skąd pewność, że to w 100 procentach wina Ozenu? Może warto byłoby zbadać ten pył? Jeśli pochodzi z naszego zakładu, to powinien zawierać pochodne drewna. Jedyny produkt, który spalamy, to twarde, liściaste drewno.
    Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec roku na terenie firmy, aby zarówno władze, jak i przedstawiciele mieszkańców zobaczyli, jak wygląda proces technologiczny oraz zapoznali się z działaniami, które podjęła firma, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości.
    far