Polityka prywatności

W związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Oficyna Wydawnicza Nie byle co s.c. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka z siedzibą w 78-600 Wałcz, ul. Chopina 30/3.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z prowadzeniem przez Administratora działalności, a zwłaszcza dostarczania Ci informacji za pomocą Newslettera oraz umożliwienia zamieszczania ogłoszeń oraz uczestnictwa w konkursach, organizowanych przez dziennik internetowy www.pojezierze.com.pl
 3. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobom trzecim bez zgody użytkowników.
 4. Twoje dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie obwiązujących przepisów prawa.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 6. Dane przetwarzane dla potrzeb prowadzenia działalności możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane fundatorom nagród w konkursach organizowanych przez dziennik internetowy www.pojezierze.com.pl
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować lub zmienić.
 9. Możesz wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych     
 10. Wykorzystujemy usługi Google: Google Analytics i Google Adsense, Google prowadzi własną politykę prywatności: Polityka Prywatności Google     
 11. Na stronach portalu pojezierze.com.pl wykorzystujemy narzędzia do gromadzenia danych, niezbędne do sprawnego działania portalu. Są to na przykład pliki Cookies, których portal może używać do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają portal oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.