Ukwiecanie

Członkowie stowarzyszenia Pojezierze Wałec kie w sobotę 6 czerwca obsadzili kupionymi za własne pieniądze kwiatami gazony przy ul. Kilińszczaków w…

0 Komentarzy