W regionie powstaną miejsca aktywności społecznej

You are currently viewing W regionie powstaną miejsca aktywności społecznej

Partnerstwo dwóch lokalnych grup działania pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do integracji
i aktywizacji mieszkańców. Na terenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz Stowarzyszenia „Lider Powiatu Goleniowskiego” powstaną mobilne miejsca aktywności społecznej. We wtorek, 7 marca 2023 roku w Szczecinie wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz oraz przedstawiciele LGD-ów podpisali umowę gwarantującą środki PROW 2014-2020 na realizację projektu.

W sumie ma powstać 15 takich miejsc. Zostaną wyposażone m.in. w namioty plenerowe, podesty sceniczne, stoły i ławy piknikowe, sprzęt elektroniczny, sprzęt nagłośnieniowy czy agregaty. Ze stref aktywności skorzystać będą mogli mieszkańcy z powiatów: drawskiego, wałeckiego, choszczeńskiego, goleniowskiego, ale także turyści polscy oraz zagraniczni. MAS posłużą do organizowania spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych i aktywnego spędzania wolnego czasu.

To świetny sposób na wyjście i bezpośrednie docieranie do lokalnych społeczności, co w niezwykle prosty sposób przekłada się na integrację społeczną czy wzrost świadomości w zakresie dziedzictwa lokalnego związanego z bioróżnorodnością, historią, a także zabytkami – mówił zachodniopomorski wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Wyposażenie stref (poza jedną) będzie mieć charakter mobilny. Oznacza to, że sprzęt będzie mógł być przewożony z miejsca na miejsce w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Co więcej, zakupione urządzenia MAS nie wymagają stałego posadowienia. Koszt tego nowatorskiego przedsięwzięcia, którego finał przewidziano na wrzesień br., wyniesie 2,3 mln zł. Wydatki niemal w całości pokryje unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dedykowana obszarom wiejskim – PROW 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie większa współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, sportu, rekreacji czy organizacjami pozarządowymi – kołami gospodyń wiejskich, klubami sportowymi czy ochotniczymi strażami pożarnymi.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” utworzy 8 Miejsc Aktywności Społecznej. 7 będzie mieć zasięg lokalny. W powiecie drawskim obejmą teren gmin: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec, w powiecie wałeckim teren gmin: Tuczno i Mirosławiec, a w powiecie choszczeńskim teren gminy Drawno. 1 miejsce będzie mieć zaś charakter ponadregionalny. W ramach przyznanego dofinansowania PROW 2014-2020 stowarzyszenie skorzysta z ponad 1,3 mln zł.