Śródleśna autostrada

You are currently viewing Śródleśna autostrada

Poseł na Sejm RP Czesław Hoc, wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz byli najważniejszymi gośćmi na uroczystym otwarciu gruntownie wyremontowanej drogi powiatowej, łączącej Lipie i Toporzyk z drogą krajową DK 10.

Gospodarzami uroczystości, która odbyła się 22 września 2022 r., byli starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski (reprezentowany przez Przemysława Maksymowicza) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Andrzej Brusiło i nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec Paweł Olszacki.

Wyremontowana droga ma długość 5,5 km. Zakres prac obejmował ułożenie betnowo-asfaltowej nawierzchni, wykonanie zjazdów do dróg leśnych oraz montaż pionowego oznakowania drogi.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 2 786 907,96 zł, z czego 2,2 mln. zł (80 proc. wartości remontu) w ramach Funduszu Leśnego przekazały Lasy Państwowe. Wicewojewoda T. Wójcik podkreślił, że w pozyskanie tych pieniędzy mocno zaangażowała się wiceminister ochrony środowiska Małgorzata Golińska. Pozostałą kwotę wyasygnowały Starostwo Powiatowe w Wałczu, Gmina Wałcz oraz Miasto i Gmina Mirosławiec.

tc