Ucieczka z Czcibora

You are currently viewing Ucieczka z Czcibora
Policjanci KPP w Wałczu prowadzą poszukiwania 15-letniego Jakuba Dulewicza i 15-letniego Filipa Nowaka, którzy 13 lipca 2022 roku samowolnie oddalili się z Ośrodka Rehabilitacyjno- Readaptacyjnego w Czciborze. Ido chwili obecnej nie powrócili.
Osoby, które dysponują jakąkolwiek wiedzą, dotyczącą aktualnego miejsca pobytu obydwu chłopców proszone są o kontakt z wałecką policją: tel. 47 78 49 512, 47 78 49 511 lub 112.