Będzie bezpieczniej

You are currently viewing Będzie bezpieczniej

16 lutego br. poseł Czesław Hoc skierował do GDDKiA Oddział w Szczecinie pismo, dotyczące budowy chodnika w Piecniku, przebiegającego wzdłuż DK 10. 18 marca drogowcy przysłali odpowiedź.

W piśmie do posła GDDKiA pisze m.in.: „(…) W planach inwestycyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ujęte zadanie, obejmujące swym zakresem budowę chodnika, dojścia do zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań zlokalizowanych w ciągu DK nr 10 w obszarze miejscowości Piecnik na odcinku od km 135 + 500 (pierwsze skrzyżowanie) do km 137 + 337 (koniec miejscowości). (…) Należy kompleksowo rozwiązać problem komunikacji pieszej, co zostało ujęte w przedmiotowych planach. (…) Mając na względzie mogące wystąpić zagrożenie ruchu drogowego, tutejszy Oddział wystąpił do Centrali GDDKiA o możliwość przyśpieszenia realizacji inwestycji i rozpoczęcia prac projektowanych. (…) Do czasu realizacji zaplanowanych inwestycji, w ramach prac utrzymaniowych Rejon w Wałczu wykona remont poboczy utwardzonych”.
Drogowcy poinformowali ponadto Cz. Hoca, że „(…) Zarządca drogi skierował wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o przeanalizowanie zasadności lokalizacji na przedmiotowym odcinku drogi stacjonarnego urządzenia pomiary prędkości”.
Warto przypomnieć, że funkcjonujący przez długi czas fotoradar w pobliżu Piecnika został przed kilku laty zdemontowany. W tym miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/ha, często dochodzi do wypadków drogowych, w tym również śmiertelnych.
Fot. Google Maps