Nowy rocznik RTHZW

You are currently viewing Nowy rocznik RTHZW

Kilka tygodni temu ukazał się 13. tom rocznika naukowego pt. „Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej” pod redakcją dr Przemysława Bartosika. Publikacja ukazuje się systematycznie od 2010 roku. Tegoroczne wydanie liczy 220 stron. W publikacji znajduje się szereg artykułów, obejmujących okres od czasów prehistorycznych aż po współczesne, zawierających nowe, niepublikowane informacje, opisane przez historyków i regionalistów.
Nowe wydawnictwo składa się z następujących publikacji:
Jadwiga Kraszczuk, Robert Kraszczuk – „O przęślikach na ziemi wałeckiej informacji kilka” (cz. I)
Robert Kraszczuk – „Manilla – pieniądz z Afryki zachodniej w Człopie”
Thomas Soorholtz – „Pierwszy burmistrz Adolf Sperling”
Cezary Kaczmarczyk, Robert Kraszczuk, Piotr Wojtanek – „Kamienne tablice nagrobne w przykościelnym murze dobińskiego kościoła”
Jarosław Ciechanowicz – „Zbrodnie bez osądu – o położeniu ludności cywilnej na ziemi tuczyńskiej w pierwszych miesiącach 1945 r.” (wybrane przykłady).
Przemysław Bartosik – „Kulisy organizacji punktów odbioru sygnałów (zakładania podsłuchów telefonicznych) przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wałczu w świetle sprawy obiektowej o kryptonimie „Bałtyk” (lata 1961-1979)
Przemysław Bartosik – „Przejawy aktywności opozycyjnej w województwie pilskim i jej zwalczanie przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-82”
Przemysław Bartosik, Jarosław Lemański – „Działania operacyjne Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Pile w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia jednostek wojskowych na podległym terenie w 1988 r.”
Bogusław Gałka – „Krytyczna analiza przyczyn likwidacji Szpitala Powiatowego w Wałczu w 2007 r.”
Przemysław Bartosik – „Obwieszczenie dotyczące folwarku rządowego Krumpohl (Krąpiel) z 1819 r.”
Sergiusz Jażdżewski – „Cholera w Wałczu (Deutsch Krone) w latach 1848-49 w świetle opracowania autorstwa dr. Mecklenburga”
Przemysław Bartosik, Marta Szkutnik – „Wybrane materiały dotyczące ludności żydowskiej w Człopie (Schloppe) – przyczynek do problematyki”
Piotr Wojtanek – „Materiały źródłowe do historii wałeckich Żydów, cz. II. Żydzi z Człopy w Centralnej Bazie Danych w Instytucie Yad Vashem”
Przemysław Bartosik – „Wybrane dokumenty dotyczące Oflagu II D Gross Born-Westfalenhof ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej”
Marta Szkutnik – „Wałcz i powiat wałecki w 1946 r. w świetle relacji zamieszczonej w opracowaniu pt. „Die Grenzmark und Landrat Dr. Knabe”
Jarosław Lemański – „Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 49 Pułku Piechoty w Wałczu w dniach 20 i 21 grudnia 1949 roku”
Bogusław Gałka, P. Bartosik, M. Szkutnik – „Miłogoszcz. Szkic historyczny wsi do 1945 r. we wspomnieniach byłych mieszkańców”
Wydawcą opracowania jest Robert Kraszczuk. Książka została wydana dzięki wsparciu Powiatu Wałeckiego, Gminy Wałcz i Miasta Wałcza oraz osób prywatnych. Najnowszy tom rocznika tom „Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej” można nabyć bezpośrednio u Roberta Kraszczuka, e-mail: styrbjorn70@tlen.pl, tel. 509 159 526 lub przez FB.