Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

You are currently viewing Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, odbywa się w dniach od 21 do 27 lutego. W tych dniach każdy zainteresowany może skorzystać z fachowej pomocy funkcjonariuszy oraz dowiedzieć się więcej o swoich prawach.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa takich osób. Związane jest to z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku .
W Wałczu w ramach podejmowanych w związku z TPOP dyżury pełni naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP podinsp. Dorota Sadowska tel. 47 78 49 555. W najbliższym czasie podins. D. Sadowska dyżurować będzie 25 lutego w godz. 06.00- 12.00
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 A.