Umowa patronacka

You are currently viewing Umowa patronacka

27 stycznia był ważnym dniem dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Wtedy właśnie odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy szkołą a Albatros Aluminium Sp. z oo., firmą o nowoczesnych możliwościach technologicznych.

Umowa została podpisana przez dyrektora PCKZiU Piotra Filipiaka i prezesa zarządu Albatros Aluminium Arkadiusza Bruskiego , w obecności Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza.
Zgodnie z umową, Albatros Aluminium obejmuje patronatem uczniów klas w zawodach: technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektryk i technik logistyk. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Współpraca z Firmą Albatros da uczniom możliwość odbywania zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzania wiedzy i umiejętności. Pracodawca natomiast będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.
Te działania wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły.
Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej uczniowie z technikum mechatronicznego i szkoły branżowej pod opieką Beaty Barei-Cierpickiej oraz Marka Machalskiego pokazali swoje umiejętności.
Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. W myśl zasady „Szkoła dla biznesu – Biznes dla szkoły” PCKZiU liczy na pozyskanie do współpracy kolejnych pracodawców.