Pożegnanie Komendanta

You are currently viewing Pożegnanie Komendanta

W sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu „Bukowina” odbyła się 12 stycznia uroczystość, podczas której podinspektor Arkadiusz Górecki pożegnał się ze sztandarem oraz stanowiskiem komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Jednocześnie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przedstawił nowego komendanta KPP w Wałczu, którym został nadkomisarz Artur Grenda.

Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Bukowina w Wałczu odbyła się uroczystość pożegnania podinsp. Arkadiusza Góreckiego – dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu i przedstawienia nadkom. Artura Grendy, który został nowym Komendantem Powiatowym Policji w Wałczu. Oprócz policjantów i pracowników wałeckiej jednostki, w uroczystości wzięli udział między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Tomasz Trawiński, jego dwaj zastępcy, komendanci miejscy i powiatowi policji garnizonu zachodniopomorskiego, naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, byli komendanci wojewódzcy i powiatowi oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji i organizacji publicznych, emeryci policyjni, kapelani policyjni oraz bliscy podinsp. Arkadiusza Góreckiego.
Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek, złożony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji przez dowódcę uroczystości asp. szt. Jarosława Błaszczyka oraz wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Podczas ceremonii podinspektor Arkadiusz Górecki pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji o zdaniu obowiązków służbowych. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował dowódcy wałeckiej jednostki za profesjonalizm i realizowanie zadań na bardzo wysokim poziomie. Dla Arkadiusza Góreckiego była to chwila szczególna, gdyż pożegnał się z mundurem po 30 latach służby.
Oprac. far