Bunkier do rozbiórki

You are currently viewing Bunkier do rozbiórki

Na terenie należącym do firmy Albatros Aluminium odsłonięty został bunkier z okresu II wojny światowej. Schron ma zostać wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowa hala produkcyjna.

Bunkier czy też schron bojowy znajduje się pomiędzy ulicą Strefową a firmą Albatros. Przez lata stał przysypany ziemią i ukryty pomiędzy samosiejkami, tworzącymi rachityczny lasek. Jest to oczywiście jeden z elementów pozostałości umocnień Wału Pomorskiego – tyle, że o istnieniu bunkra miało pojęcie niewiele osób. Kiedy jednak rozpoczęły się prace, związane z budową nowej hali produkcyjnej firmy Albatros Aluminium i bunkier został odsłonięty – ujawniło się wielu przeciwników realizacji tych planów, zdaniem których bunkier powinno się zachować. Pomysłów jet wiele: od pozostawienia go na miejscu po rozebranie i przeniesienie w inne miejsce.

  • Sytuacja prawna jest jednoznaczna – tłumaczy dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej, Magdalena Suchorska. – Bunkier stoi na terenie prywatnym i tylko od właściciela terenu zależy, co się z nim stanie. Nie jest wpisany do rejestru zabytków i konserwator w tym wypadku nie ma nic do powiedzenia. Podobnie stowarzyszenia miłośników umocnień czy inne tego typu stowarzyszenia czy kluby nie mają możliwości prawnych, aby bunkier ochronić przed likwidacją. My ze swej strony skontaktowaliśmy się z firmą i udało nam się wykonać bardzo skrupulatną, profesjonalną dokumentację tego obiektu. Z tego co wiemy, zostanie on zapewne rozebrany, rozbity i usunięty.
    Jak się okazuje, umocnień znajdujących się na prywatnych terenach jest w Wałczu znacznie więcej. Ich status prawny jest praktycznie identyczny do tego, jaki ma bunkier na terenie firmy Albatros Aluminium. Żaden z nich nie jest wpisany do rejestru zabytków, a to oznacza, że nie są objęte ochroną konserwatora zabytków. Właściciel terenu oczywiście może to zrobić sam i wystąpić o wpisanie obiektu na listę, tyle, że niesie to za sobą szereg obowiązków oraz najczęściej sporych kosztów.