Mieszkania na plus

You are currently viewing Mieszkania na plus

10 grudnia oficjalnie sfinalizowano budowę dwóch 24-rodzinnych budynków mieszkalnych oraz 48 boksów garażowych przy alei Zdobywców Wału Pomorskiego 83 i 85 w Wałczu.

Przecięcie przysłowiowej, ale jak najbardziej realnej wstęgi nastąpiło z udziałem burmistrza Wałcza Macieja Żebrowskiego, byłego oraz obecnego prezesów TBS-u Marka Pawłowskiego i Mariusza Eysymontta, przedstawicieli wykonawcy, którym była pilska firma Thermbau oraz części mieszkańców obydwu bloków. Po wypiciu symbolicznej lampki szampana goście zostali oprowadzeni po lokalach mieszkalnych.
Najnowsza inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozpoczęła się w październiku 2019 roku, a zakończyła się w listopadzie 2021 roku i kosztowała 12,953 mln. złotych.
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby najemcy stali się właścicielami mieszkań?Po pięciu latach użytkowania lokali, a tak naprawdę po pięciu latach od uruchomienia kredytu, najemca będzie miał prawo – ale nie obowiązek – wystąpić z wnioskiem o wyodrębnienie mieszkania wraz garażem i stanie się jego właścicielem. Zanim to jednak nastąpi, będzie musiał dokonać ustaleń z BGK odnośnie do spłaty obciążającego jeszcze jego mieszkanie kredytu, zapłacić za udział w gruncie oraz wnieść opłatę notarialną i sądową, wynikającą z aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży.
Oprac. TC