Trzy lata Programu Czyste Powietrze

You are currently viewing Trzy lata Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze zmienia Pomorze Zachodnie. W ramach rządowego programu, realizowanego od 18 września 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 145 milionów złotych dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Fundusz oferuje także wsparcie na ten cel w ramach pilotażu, adresowanego do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej od 3 do 20 lokali oraz wspólnot mieszkaniowych.

Okazją do podsumowania 3 lat realizacji programu Czyste Powietrze w naszym regionie było spotkanie z udziałem wicewojewody zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marka Subocza, burmistrza Wałcza Macieja Żebrowskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Wałcz Macieja Goszczyńskiego.

Cel: likwidacja smogu
Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z neneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 złotych.
Dzięki programowi mieszkańcy oddychają lepszej jakości powietrzem, gdyż efektem ekologicznym jest redukcja emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla.

  • Program Czyste Powietrze pozwala uzyskać atrakcyjne wsparcie nie tylko na wymianę tak zwanych kopciuchów na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, ale również przeprowadzić kompleksową termomodernizację domu, obejmującą modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca – mówi Marek Subocz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nawet 37 tysięcy złotych dotacji
Mieszkańcy – zależnie od poziomu dochodów na członka rodziny – mogą otrzymać do 30 tysięcy złotych dotacji w poziomie podstawowym i do 37 tysięcy złotych dotacji w poziomie podwyższonym. Z wyższego wsparcia korzystają beneficjenci, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wniosek można złożyć przez internet – w Portalu Beneficjenta albo serwisie gov.pl, w Urzędzie Gminy lub – w ramach ścieżki bankowej – za pośrednictwem jednego z banków, oferującego wsparcie na częściową spłatę kredytu w programie.

Dobra współpraca z Gminami
WFOŚiGW w Szczecinie aktywnie współpracuje z zachodniopomorskimi samorządami w realizacji programu Czyste Powietrze. Do tej pory Fundusz zawarł porozumienia o współpracy ze 103 spośród 113, czyli ponad 91% gmin z naszego regionu, co plasuje WFOŚiGW w Szczecinie pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Do zadań gmin, przystępujących do współpracy z Funduszem, należy między innymi pomoc wnioskodawcom w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku, a także wystawianie zaświadczeń o dochodach. Każdej z 80 gmin, które podpisały aneksy do porozumień i zobowiązały się do utworzenia punktów konsultacyjnych, wypłacono zaliczkę w wysokości 9 tysięcy złotych, co łącznie przekłada się na wsparcie na poziomie 720 tysięcy złotych.
Łączny budżet zachęt dla Gmin, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym) oraz do 16 mln. zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków.
Spośród samorządów współpracujących z Funduszem najwięcej wniosków o dofinansowanie wpłynęło z: Goleniowa (283), Stargardu (206), Sianowa (162), Dobrej Szczecińskiej (130), Kamienia Pomorskiego (122), Pyrzyc (117), Gryfic (113), Malechowa (105), Nowogardu (104) oraz Wałcza (104).

Wsparcie: w Funduszu, przez internet i w Gminie
Pomoc w zakresie programu można uzyskać w WFOŚiGW w Szczecinie – w biurach przy ulicy Waryńskiego 17 w Szczecinie, ulicy Zwycięstwa 111 w Koszalinie oraz na Placu Wolności 8 w Szczecinku. Do dyspozycji mieszkańców są także infolinie: Funduszu (91 48 55 150; 94 34 67 220) oraz ogólnopolska (22 340 40 80). Wsparcie świadczą także Urzędy Gmin, które uruchomiły punkty informacyjno-konsultacyjne, w których mieszkańcy – blisko domu i bez konieczności jechania do Funduszu – mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach programu. Informacje o zasadach programu można znaleźć także na stronach: czystepowietrze.gov.pl, a także wfos.szczecin.pl w zakładce „Czyste Powietrze”.

Pilotaż – uzupełnieniem programu Czyste Powietrze
Dopełnieniem programu Czyste Powietrze jest realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie od 14 kwietnia 2021 roku pilotażowy program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Budżet programu to 10 milionów złotych. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele mieszkań) oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych, w których jest od 3 do 20 mieszkań. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Można też sfinansować wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz zadania termomodernizacyjne, w tym – w przypadku składania wniosku przez wspólnoty mieszkaniowe – docieplenie budynku. Wsparcie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych to nawet 60% kwoty przedsięwzięcia.
Od rozpoczęcia pilotażu do Funduszu prawidłowo złożono 646 wniosków na kwotę 8.932.294,83 złotych. WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z beneficjentami 287 umów na kwotę 3.612.583,40 zł. Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce „Budynki wielorodzinne – pilotaż”.
Oprac. red.