Konkursowa pierwsza pomoc

You are currently viewing Konkursowa pierwsza pomoc


18 listopada w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji odbył się kolejny konkurs z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kl. 1 i 2, druga grupa – kl. 3, 4 i 5 oraz trzecia grupa – kl. 6, 7 i 8. Rywalizacja była bardzo zacięta, potrzebne były dogrywki, ale ostatecznie udało się wyłonić zwycięzców.

W pierwszej grupie najlepsi okazali się Iga Majszczyk, Fabian Kaczmarek i Xavier Pacyk (wszyscy z kl. 1). W drugiej grupie miejsca na podium zajęli Maja Pacyk (kl. 5), Zofia Kilańczyk (kl. 3) i Stanisław Chmielewski (kl. 3), a w najstarszej grupie zwyciężył Krzysztof Ryło (kl. 7) przed Amelią Woźniak (kl .8) i Bożeną Jakubowską) kl. 7.
Pierwsze miejsca zostały nagrodzone pucharami oraz słodyczami, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Każdego roku od września szkoła gości druhów OSP Szwecja, którzy prowadzą wykłady oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Od kilku lat dzieci z klas I-III biorą czynny udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”, prowadzonym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Corocznie młodsi uczniowie otrzymują hologramy od WOŚP, które są przyklejane na świadectwach dzieci. W tym roku szkoła w Szwecji została nagrodzona przez Fundację Jerzego Owsiaka i otrzymała od WOŚP fantomy do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Co roku uczniowie NSP bierą udział w biciu rekordu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który polega na nieustannej resuscytacji przez 30 minut. Każde chętne dziecko z naszej szkoły mogło wziąć udział w tym wydarzeniu.
Organizatorką tych wydarzeń jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Beata Kilańczyk.