Nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce

You are currently viewing Nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, dotychczasowy proboszcz w Wałczu, został mianowany biskupem nowej eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.

Decyzję Ojca Świętego Franciszka o nominacji i podziale administracyjnym Kościoła greckokatolickiego w Polsce ogłosiła dziś 25 listopada Stolica Apostolska.

Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Jej siedzibą będzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa Arkadiusza Trochanowskiego, obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski abp. Eugeniusz Popowicz.

  • Jest to zaskakująca dla mnie decyzja, która zmienia moje życie o 180 stopni – mówi ksiądz A. Trochanowski. – Jest to zupełnie nowe wyzwanie w pracy duszpasterskiej i wielka odpowiedzialność. Niestety łączy się z koniecznością opuszczenia Wałcza. Na pewno będzie mi się trudno rozstać. W Wałczu spędziłem 19,5 roku i na zawsze pozostanie w mojej pamięci. To było ogromne doświadczenie duszpasterskie, wspaniali ludzie z którymi bardzo się zżyłem. Tym trudniej będzie mi się przenieść do Olsztyna.

Nie jest znana na tą chwilę nawet przybliżona data kiedy biskup opuści Wałcz. Na ten moment nie jest wiadome, kto zastąpi A. Trochanowskiego w wałeckiej parafii.