Komisarz Tuczna

You are currently viewing Komisarz Tuczna

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Piotra Stanisława Pierzyńskiego do wykonywania zadań i kompetencji burmistrza Tuczna, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Dziś 4 listopada wojewoda Tomasz Hinc i wicewojewoda Marek Subocz wręczyli akt powołania.

fot. PiS Wałcz