Kiedy stanie się światłość?

You are currently viewing Kiedy stanie się światłość?

Kontrakt samorządowy dla powiatu wałeckiego wynegocjowano w poprzedniej kadencji. Jednym z jego elementów była wymiana oświetlenia w Wałczu na ledowe. Po blisko dwóch latach obecnej kadencji po lampach ciągle nie ma śladu.

Wydaje się, że o tym, co tak naprawdę dzieje się z wymianą lamp, nie mają pojęcia radni, którzy na sesjach dopytywali się tę inwestycję.

– Słyszałem zapewnienie, że będą wymienione do końca tego roku – mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Piotrowski.

– Były jakieś problemy – mówi radny Maciej Goszczyński. – Z tego co wiem, osobno organizowano przetarg na dostawę opraw i osobno na wykonanie, przy czym wiadomo było, że montaż ma wykonywać Enea.

Kontrakt zapewniał wymianę 1100 lamp ulicznych w Wałczu na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe. Wykonawcą miała być Enea. Teraz dochodzimy do najważniejszego punktu: według informacji, które padały w ubiegłym roku, Enea z jakichś powodów nie mogła przystąpić do prac. Radnych informowano, że niejako w ramach rekompensaty Enea doświetliła dodatkowe przejścia dla pieszych w Wałczu. Tyle, że w świetle uzyskanej od burmistrza odpowiedzi należy zadać pytanie: co montować miała Enea?

– Przetarg na dostawę opraw LED został rozstrzygnięty w dniu 3 września 2020 r. – czytamy w odpowiedzi burmistrza. – Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym, niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (…) – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wykonawca jest na etapie przygotowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeszcze w tym tygodniu umowa zostanie podpisana, po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności. Po podpisaniu umowy na dostawę opraw będzie można ustalić z Eneą konkretną datę montażu”.

Co w takim razie działo się w tej sprawie przez blisko 2 lata?

– Podobno był ogłoszony przetarg, ale go chyba unieważniono – mówi K. Piotrowski. – Z tego co nam tłumaczono wynika, że zmieniono moc ledów na większe i miał być inny promień oświetlenia terenu. To powodowało opóźnienia. W każdym razie kiedy spytałem na ostatniej sesji o ten temat usłyszałem, że przetarg jest już rozstrzygnięty, ale ma być ogłoszony jeszcze na montaż. Jeden z radnych dziwił się, bo wiadomo, że montować oświetlenie może jedna firma, czyli Enea Operator, więc przetarg jest zbędny. Ale jak to będzie wyglądało w praktyce, tego nie wiem. Liczę jednak, że zgodnie z obietnicą nowe oświetlenie zostanie zamontowane do końca roku.