Dotacja na mieszkania chronione

You are currently viewing Dotacja na mieszkania chronione

Cztery nowe mieszkania chronione dla 14 osób powstaną w Wałczu. Wicewojewoda Marek Subocz podpisał 15 umowę z gminą na rządową dotację w wysokości 435 tys. zł

Miasto Wałcz w ramach otrzymanej dotacji z programu „Za życiem” utworzy cztery mieszkania chronione dla 14 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu upośledzenia intelektualnego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz niewidomych. Dofinansowanie rządowe wyniesie 435 tys. 256 zł, czyli 70 % kosztów realizacji zadania.

– Program „Za życiem” daje samorządowcom możliwość ubiegania się o uzyskanie dotacji na budowę lub adaptację lokali na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych – mówi wicewojewoda Marek Subocz – Ta forma rządowego wsparcia przeznaczona jest dla osób, które z powodów zdrowotnych mają trudniejszy start i większe ograniczenia w codziennym życiu.