Pierwszy krok w stronę wojska

You are currently viewing Pierwszy krok w stronę wojska

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu ruszył pierwszy Oddział Przygotowania Wojskowego.

Już w marcu dyrekcja i nauczyciele prowadzący klasy wojskowe rozpoczęli starania o utworzenie w szkole OPW, co było naturalną konsekwencją dotychczasowych działań, bowiem klasy wojskowe funkcjonują w PCKZiU z powodzeniem od 20 lat i realizują treści nauczania zbliżone do programów szkoleniowych Wojsk Obrony Terytorialnej czy Służby Przygotowawczej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do Ministerstwa Obrony Narodowej, 1 września klasa mundurowa w zawodzie technik logistyk rozpoczęła realizację edukacji wojskowej w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Warto dodać, że wnioski do MON złożyło ponad 200 szkół w Polsce, a pozwolenie otrzymało tylko 130. Nowo powstające OPW to wielkie ułatwienie dla uczniów, którzy otrzymują umundurowanie i wyposażenie. Na ten cel Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło 4,5 mln. zł. PCKZiU otrzyma w pierwszym roku funkcjonowania dotację w wysokości 80 proc. kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, czyli 42 tys. zł. Szkoła przewiduje zakup m.in. hełmów, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik i masek przeciwgazowych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Dofinansowanie obejmuje również zakup mundurów dla uczniów. Taka dotacja zostanie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki.

Nad praktyczną częścią zajęć będzie czuwać wyznaczona przez MON jednostka patronacka, którą jest 2. Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Wprowadzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego daje uczniom wiele korzyści, m.in. udział w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, możliwość korzystania z obiektów wojskowych, możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej, zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP, pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka, skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni), stałe konsultacje w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywanie możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.