W pakiecie więcej

You are currently viewing W pakiecie więcej

W drugiej połowie lipca Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz uruchomił 50 mln zł w ramach RPO z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom. Dodatkowe wsparcie trafi także do jednostek ochrony zdrowia.

Dotychczasowa pomoc dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami pandemii koncentrowała się na pożyczkach oraz dotacjach, mających na celu utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Teraz marszałek Olgierd Geblewicz proponuje w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, nowe narzędzie w postaci bezzwrotnych grantów dla mikro i małych firm, które wykażą, że na skutek pandemii suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do 2019 r.) spadła o co najmniej 70 proc. Wysokość grantu będzie wyliczona w oparciu o m.in. o ilość pracowników i okres finansowania.

– Co prawda jako Urząd Pracy nie realizujemy tego typu pomocy, ale na bieżąco śledzimy wszelkie instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców – mówi dyrektor PUP Wałcz, Anna Zaleska. – Uważam, że Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy jest bardzo atrakcyjną formą pomocy i – z tego co widzę – znalazło się wielu przedsiębiorców, którzy korzystają z grantów. To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, pomagająca przetrwać ten ciężki okres.

Istotne jest, że z pomocy korzysta również służby zdrowia, w szczególności te jednostki, które uczestniczącą w zwalczaniu Covid-19.
Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczono w zachodniopomorskim 50 milionów złotych, a na służbę zdrowia uruchomionych zostało ok. 5 milionów złotych.

– Staramy się jak najlepiej wykorzystać środki Regionalnego Programu Operacyjnego do przeciwdziałania skutkom pandemii na Pomorzu Zachodnim – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Filarami Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego od początku było wsparcie dla ochrony zdrowia oraz pomoc dla regionalnej gospodarki. Udało się zaoferować wsparcie dla placówek opieki społecznej – ich pracowników i podopiecznych. Teraz uruchomiliśmy kolejne pieniądze, które pozwolą prowadzić skuteczną walkę z pandemią Covid-19 i jej skutkami, dbając o zdrowie mieszkańców regionu i kondycję zachodniopomorskich firm.

Tekst sponsorowany