Woda dla Czechynia

You are currently viewing Woda dla Czechynia

16 czerwca w Urzędzie Gminy Wałcz podpisana została umowa pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, reprezentowanym przez członka Zarządu Stanisława Wziątka, i Gminą Wałcz, reprezentowaną przez wójta Jana Matuszewskiego.
Umowa dotyczy dofinansowania budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Czechynia.
Wartość dofinansowania sięgnie blisko 600 tys. złotych, a łączna wartość inwestycji wynosi 1 mln złotych.