Ruch w gminnych inwestycjach

You are currently viewing Ruch w gminnych inwestycjach
W Gminie Wałcz realizowanych jest wiele inwestycji. Wójt Jan Matuszewski oraz pozostali członkowie władz gm. Wałcz początkowo obawiali się o to, jak na realizację ambitnych i szeroko zakrojonych zadań wpłynie pandemia. Jak się okazało - nie odbiła się ona negatywnie na liczbie podjętych inwestycji. Jedynym minusem jest lekkie przesunięcie ich w czasie na drugie półrocze 2021 roku. 

Lista realizowanych i już zrealizowanych inwestycji wygląda imponująco. 
Po dłuższej przerwie (nie z winy Gminy) wznowione zostały prace przy ścieżce pieszo-rowerowej do Ostrowca. Ścieżka przebiega w urokliwym terenie, wzdłuż pobocza drogi krajowej. W przyszłym tygodniu rozpocznie się jej asfaltowanie. Aby być precyzyjnym - powstaje nie ścieżka, a trasa turystyczna. Gdyby bowiem Gmina wystąpiła o wykonanie typowej ścieżki pieszo-rowerowej, musiałaby spełnić wiele norm i warunków technicznych, koniecznych do spełnienia przy takiej inwestycji. To zwiększyłoby koszty i wiązałoby się z koniecznością uzyskania wielu zgód oraz przygotowania dokumentacji. Wykonanie trasy turystycznej pozwala na uniknięcie wielu komplikacji i obniża koszty inwestycji. 
Wójta J. Matuszewskiego bardzo cieszy niewielka z pozoru inwestycja w Dzikowie. Gmina Wałcz zakupiła materiał na ogrodzenie cmentarza w tej miejscowości wraz z dwoma bramami wjazdowym, a część mieszkańców Dzikowa pod patronatem pani Sołtys i Radnego dokonują bezpłatnie jego montażu. Jest to dobry przykład integracji społeczeństwa Dzikowa. Gmina zaoszczędziła dzięki temu kilka tysięcy złotych, gdyż nie zleciła montażu ogrodzenia firmie zewnętrznej. Już są widoczne efekty wspólnej pracy. Jeszcze kilka dni i po uprzątnięciu terenu cmentarz będzie gotowy na Święto Zmarłych.
Gmina zleciła natomiast wykonanie drogi z płyt jumbo na cmentarzu w Dębołęce. Do zakończenia prac w tej miejscowości pozostała drobna kosmetyka, a odwiedzający groby swoich bliskich nie będą już musieli grzęznąć w błocie. 
27 września pomiędzy Gminą Wałcz a Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, reprezentowanym przez marszałka Stanisława Wziątka, podpisana została umowa na dofinansowanie budowy świetlicy dla mieszkańców Górnicy. Kwota dofinansowania wynosi ponad 304 tys. złotych, tj. blisko 50 % wartości tej inwestycji. Budowa świetlicy przebiega bez opóźnień. Zakończenie planowane jest na połowę grudnia tego roku.
Nie sposób pominąć wykonania nowej świetlicy w Witankowie. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy przebiegła sprawnie, a efekt końcowy cieszy. 
Z kolei w ramach rewitalizacji działki przylegającej do nowej świetlicy wiejskiej w Zdbicach, przystąpiono do prac ziemnych, które zmienią wygląd otoczenia świetlicy. Zostanie tam przywrócona funkcja wypoczynkowa i rekreacyjna. Nowe boisko do gry w siatkówkę z pewnością urozmaici aktywny wypoczynek. Nowe schody i barierki zwiększą bezpieczeństwo osób tu wypoczywających.
Niezwykle ważne są inwestycje w oświatę. Mimo, że nie jest to klasyczna inwestycja, warto wspomnieć o zakupie autobusu. Jest to już drugi tego typu autobus zakupiony przez Gminę w czasie 1 roku. Pięknie oklejony będzie wdzięcznie służył uczniom do dowożenia ich do gminnych szkół podstawowych. Koszt to około 600 tys złotych. 
Pozostając przy oświacie - w Szkole Podstawowej w Różewie, po wybudowaniu nowoczesnej sali sportowej pozostała mała salka gimnastyczna. Przeznaczono ją na oddział przedszkolny. Po dokonanej przebudowie powstała duża, piękna salka, w której dzieci będą się bawić i uczyć.
W Szwecji trwa budowa chodnika do ul. Lipowej. Co prawda nie jest to inwestycja gminna, tylko realizowane i finansowana przez GDDKiA, ale również cieszy. 
Gminne inwestycje drogowe to m.in. modernizacja drogi w Ostrowcu. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. W miejsce drogi gruntowej powstaje droga z polbruku. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i estetyka otoczenia. 
Kolejne inwestycje drogowe to m.in. budowa drogi w Golcach (koło remizy), droga w Lubnie koło bloków. Wyłoniony został wykonawca remontu drogi w Dzikowie koło parku. Wybrany został również wykonawca, który ułoży chodnik w Rudkach. Jest to co prawda inwestycja powiatowa, ale jej realizację w 98 procentach sfinansuje gmina Wałcz. Wspólnie z powiatem wykonano również remont odcinka drogi pomiędzy Witankowem i Czaplą, mocno zniszczonego podczas budowy obwodnicy Wałcza. Do tego spisu dodać należy również drogę z Chwiramu na Przybkowo oraz ułożenie chodnika w Kłębowcu w kierunku kościoła.
Z większych inwestycji zaplanowanych na ten rok warto też wspomnieć o wyłonieniu wykonawcy na budowę szatni dla sportowców w Kłębowcu. To inwestycja, która kosztować będzie około 900 tys. złotych. 
- Podsumowując, pomimo pandemii lista inwestycji jest zadowalająca – ocenia wójt Jan Matuszewski. - Niestety rosnące ceny spowodowały wyższe średnio o około 20 procent koszty. Z tego też powodu Gmina stara się realizować i rozpoczynać inwestycje jeszcze w tym roku, mając świadomość, że w przyszłym może być jeszcze drożej. Oczywiście Gmina stara się sięgnąć po wszelkie możliwe środki zewnętrzne.