Odczuwany zastrzyk finansowy

You are currently viewing Odczuwany zastrzyk finansowy

Dzień po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego rozdania finansowego dla samorządów, we wtorek 26 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Wałcz odbyła się konferencja, poświęcona podziałowi środków z Polskiego Ładu wśród samorządów Powiatu Wałeckiego.

Najważniejszymi uczestnikami spotkania byli sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, poseł Czesław Hoc (PiS) oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, a do niedawna wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. 
Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze - obyło się nawet (prawie) bez wyraźniejszych akcentów politycznych. Gospodarzem był wójt gm. Wałcz Jan Matuszewski, a samorządowców z terenu naszego powiatu reprezentowali również burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, burmistrz Człopy Jerzy Bekker, burmistrz Tuczna Krzysztof Mikołajczyk i zastępca burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik. Spóźniony pojawił się także starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. Byli też radni, w tym przewodniczący Rady Gminy Wałcz Robert Gąsiorowski, przewodniczący Rady Miasta Wałcz Maciej Goszczyński oraz występujący również jako dyrektor COS OPO Wałcz Zdzisław Ryder.
Zabierający kolejno głos M. Golińska, Cz. Hoc i M. Subocz podkreślali historyczne znaczenie pierwszego rozdania wśród samorządów środków na cele inwestycyjne, pochodzących z Polskiego Ładu, które przede wszystkim dobrze przysłużą się mieszkańcom mniejszych miejscowości, ale również pozwolą sięgnąć po dotacje biedniejszym JST, dla których barierą w rozwoju była konieczność wnoszenia tzw. wkładu własnego, co często przekraczało ich możliwości finansowe. Tym razem poziom finansowania przez samorządy zakwalifikowanych do realizacji inwestycji ustalony został przez rząd M. Morawieckiego na poziomie 5 proc., co wydaje się być rzeczywiście znacznym ułatwieniem.
Nasi samorządowcy wypowiadali się w jednym tonie - nie kryli radości z przyznanych w ramach Polskiego Ładu pieniędzy, co pozwoli zrealizować sporo potrzebnych i od dawna oczekiwanych przez mieszkańców powiatu wałeckiego inwestycji.
tc