Złagodzić skutki suszy

You are currently viewing Złagodzić skutki suszy

Perspektywa pogłębiającej się suszy i już dziś stosowane ograniczenia w korzystaniu z wody powodują, że gminy uznają inwestycje wodno-kanalizacyjne za priorytetowe. Są to zadania niezwykle kosztowne, często niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia Urzędu MarszałkowskiegoUnii Europejskiej.

Zakończono nabór wniosków na o środki unijne z PROW 2014-2020 na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierane będą m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ponadto ujęć wody, oraz instalacji do osadów ściekowych. Do podziału Marszałek Olgierd Geblewicz wyasygnował przeznaczył 55 milionów złotych z funduszy europejskich na te inwestycje. Część tej kwoty trafi do podmiotów na terenie naszego powiatu.

W pierwszym rozdaniu środków z dofinansowania skorzystała Gmina Mirosławiec.

– Program pomógł nam rozwiązać dwa poważne problemy – mówi burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. – Dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego wykonaliśmy od podstaw kanalizację i wodociąg w miejscowości Orle. Ta przejęta od lasów osada nie posiadała żadnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Drugim zadaniem było Próchnowo, miejscowość w otulinie Bytynia. Wykonaliśmy w tej miejscowości kompleksową sieć wodociągową i sanitarną oraz sieć wodociągową z Bronikowa do Próchnowa. Na oba zadania dostaliśmy łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Bez wsparcia inwestycje byłoby znacznie trudniej zrealizować. Trudno więc, aby program oceniać inaczej, niż pozytywnie.

Z drugiego rozdania środków skorzysta z kolei Gmina Wałcz. Ma obiecane blisko 600 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy wodociągu, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Czechyniu.

– Program doskonale wpisuje się w strategię naszej gminy – mówi wójt Jan Matuszewski. – Woda jest nadal problemem w wielu naszych miejscowościach, a naszą ambicją jest doprowadzić do końca kadencji do sytuacji, w której ten problem będzie już tylko historią. Dlatego konsekwentnie realizujemy wielomilionowe inwestycje i jestem zadowolony, że na jedną z nich udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W Czechyniu budujemy nowe ujęcie wody, stację uzdatniania wody i sieć wodociągową dla części tej miejscowości. W kolejnym roku planowana jest budowa wodociągu w drugiej części wioski. Cała inwestycja kosztować będzie nieco ponad 1 milion złotych, a z Urzędu dostaniemy 596 tys. złotych, czyli ponad połowę. To musi cieszyć, a sam program należy oceniać wysoko.

Czas epidemii jest trudny dla wszystkich, jednak Urząd Marszałkowski – zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są inwestycje wodno-sanitarne – nie odkłada tych działań na później.

– Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Tekst sponsorowany