Dwaj nowi wykonawcy na obwodnicy Wałcza

You are currently viewing Dwaj nowi wykonawcy na obwodnicy Wałcza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie podpisała dwie kolejne umowy na dokończenie węzłów drogowych i wykonanie elementów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy Wałcza.

Wraz z podpisaniem tych umów GDDKiA ma już zawarte wszystkie najważniejsze umowy z nowymi wykonawcami obwodnicy. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest na koniec tego roku.

Firma Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego za kwotę 26,5 mln złotych dokończy węzły Wałcz Wschód (DK22), Wałcz Północ (DW163) i Witankowo. Natomiast elementy BRD, bariery, oznakowanie i ogrodzenia za 19,8 mln. złotych wykona konsorcjum firm GZD i Saferoad Grawil.

W ramach umowy z firmą Pol-Dróg roboty będą prowadzone na drogach poprzecznych dla obwodnicy{ DW163, DK22 i obecnej DK10. Drogi te w rejonie węzłów zostaną przebudowane. Na węzłach Wałcz Wschód i Witankowo powstaną ronda, natomiast na węźle Wałcz Północ skrzyżowania, którymi przez łącznice będzie zapewnione połączenie z obwodnicą. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał około 3 miesięcy.

Konsorcjum z liderem firmą GZD ma za zadanie wykonać roboty w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to przede wszystkim wykonanie brakujących fragmentów barier energochłonnych, oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenia drogi oraz systemu informacji pogodowej. Na wykonanie tych robót wykonawca będzie miał 137 dni, czyli około 4,5 miesiąca.

Na obwodnicy pracują już nowi wykonawcy robót na trasie głównej i wiaduktach, z którymi umowy podpisane zostały na przełomie maja i czerwca.

Trwają prace na wszystkich wiaduktach nad obwodnicą. Powstają brakujące fragmenty podbudowy z kruszywa. Ruszają również roboty bitumiczne na jezdniach głównych – w pierwszej kolejności na odcinku od węzła Wałcz Zachód do węzła Wałcz Północ, gdzie na niektórych fragmentach nie było wcześniej wykonanych warstw bitumicznych.