Ulica Zdzisława Tuderka

You are currently viewing Ulica Zdzisława Tuderka

Fundacja ZWA Aktywni, której prezesem jest radny Rady Powiatu Roman Wiśniewski, wystosowała do Rady Miasta Wałcz wniosek o nadanie którejś z ulic, placów lub skwerów imienia wieloletniego burmistrza miasta Zdzisława Tuderka. W lapidarnym uzasadnieniu wniosku znalazła się opinia, że „Jego (Z. Tuderka) działalność odcisnęła znaczące piętno na losach Wałcza i jego mieszkańców”.

Jak poinformował na FB radny RM Piotr Romanowski, w Radzie Miasta akurat powstała „komórka”, zajmująca się nazwami ulic. Pracami tej grupy kieruje Anna Korzeniewska.